TipBeesel TipBeesel TipBeesel

Uw mening over Beesel Aanmelden

28-06-2019

Afval

Publieke raadpleging onder de inwoners van Beesel over afval

Horst, 2 augustus 2019

Afval storten in Beesel
Inwoners van Beesel hebben het afgelopen jaar amper gebruikgemaakt van de mogelijkheid om gratis grof afval te storten. Elk huishouden ontving vier bonnen; twee bonnen om grof tuinafval en twee bonnen om grof huishoudelijk afval gratis te storten. Naar verwachting komt het totaal percentage van de ingeleverde bonnen op 30%.

De gemeente stopt na een proef van een jaar met het verstrekken van de bonnen. Indien men door zou gaan met het verstrekken van de bonnen zal de afvalstoffenheffing per huishouden op termijn stijgen met zo’n 40%. Wel zouden alle inwoners dan de bonnen behouden om gratis grof tuin- en huishoudelijk afval te kunnen storten. Onderzoekbureau Toponderzoek onderzocht de meningen van de deelnemers van TipBeesel over afval.

Meer dan de helft van de respondenten van TipBeesel (58%) is het (zeer) oneens met de stelling: ‘Het is goed dat de gemeente stopt met het verstrekken van bonnen voor het gratis storten van grof tuin- en huishoudelijk afval’. 31% van de respondenten is het (zeer) eens met de genoemde stelling.

Beeselnaren scheiden veel afval
Dat Beeselnaren bereid zijn hun afval te scheiden blijkt uit vraag 2 ‘Welk afval scheidt u thuis?’. Alle respondenten antwoorden ‘Glas’, ‘Papier/Karton’ en ‘Plastic’ te scheiden. Meer dan 91% van de respondenten scheidt ook ‘GFT’ en ‘Chemisch afval’. Daarnaast scheidt 28% van de respondenten nog andere soorten afval.

De belangrijkste reden voor het scheiden is dat het goed voor het milieu is. 83% van de respondenten geeft dit als belangrijkste reden. 53% van de respondenten geeft aan dat het geld bespaart en 50% van de respondenten vindt het scheiden van afval vanzelfsprekend, iedereen doet dit tegenwoordig.

De meerderheid van de respondenten geeft aan dat de gemeente Beesel het scheiden van afval kan stimuleren. De meest genoemde mogelijkheid is ‘Inwoners belonen indien ze onder een bepaald aantal kilo restafval zitten’ (53%).

Benieuwd naar de toelichtingen bij de gestelde vragen? Lees hieronder de volledige rapportage van het recente onderzoek naar het afval in Beesel.

Het onderzoek van TipBeesel over afval is ingevuld door 36 respondenten woonachtig of werkzaam in de gemeente Beesel. De resultaten geven een indicatie maar zijn momenteel nog niet representatief.

Alle onderzoeken van TipBeesel zijn te lezen op www.TipBeesel.nl. Wilt u in de volgende raadpleging ook meepraten en meedenken? Meld u hier aan voor TipBeesel.


Download resultaten